Leden

Leden van de Stadspartij Heerlen

Gewone leden zijn personen die ouder zijn dan achttien (18) jaar, die tengevolge van een rechterlijke uitspraak het actief en/of passief kiesrecht niet hebben verloren en van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij het programma van uitgangspunten zijn toegedaan.
Gezinsleden zijn de inwonende familieleden van een lid van de partij. Gezinsleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als een Gewoon lid.