Opnieuw geld tekort bij het Maankwartier

 
Tijdens de raadsvergadering van 4 juli was al duidelijk dat Heerlen 30 miljoen tekort had over 2017 en 2018. Daar kwam nog een extra tegenvaller bovenop. De uitgaven voor het Maankwartier zijn overschreden en er moet opnieuw gemeentelijk geld bij (eerder al 9,4 miljoen en 6,8 miljoen).
 
Om de voortgang te waarborgen moet de gemeente nu met 11,3 miljoen extra over de brug komen. De raad werd wederom voor een voldongen feit geplaatst. Immers “nee” zeggen tegen dit voorstel betekent dat de bouw onherroepelijk stilgelegd wordt. In dat geval zitten we met een onafgebouwd complex midden in de stad. Dat wil natuurlijk niemand.
 
Dat onze gemeente er financieel gezien desastreus voor staat meldde ik al in een eerder artikel. Wethouder van Zutphen merkte echter desgevraagd heel luchtig op dat deze extra bijdrage aan het Maankwartier gekapitaliseerd wordt en dus uitgesmeerd wordt over de komende 40 jaar. Dit is in onze ogen geen manier om problemen op te lossen, maar een manier om problemen voor zich uit te schuiven.
 
Paul Hazen
Fractievoorzitter Stadspartij
6 juli 2018