Stadspartij gelooft het niet

 

Het College van Heerlen heeft de begroting voor 2019 opgesteld. Daarin worden de ambities voor 2019 opgesomd en daarbij dient aangegeven te worden hoe dit betaald kan worden.

In 2017 had Heerlen 15 miljoen tekort. Ook 2018 zal een groot tekort optreden, hoe groot is nog niet duidelijk, maar meer dan 6 miljoen is zeer waarschijnlijk. In de nieuwe begroting staat dat het College in 2019 5,5 miljoen gaat bezuinigen, maar nergens wordt duidelijk gemaakt hoe dat gerealiseerd kan worden. De Stadspartij denkt dat deze bedragen alleen genoemd worden omdat dit moet van de Provincie, maar niet op realiteit gebaseerd zijn. Wij geloven het dus niet. Dit heeft de Stadspartij zojuist tijdens de algemene beschouwingen ook duidelijk gemaakt en daarna heeft de fractie de zaal verlaten, want de Heerlense coalitie houdt, tegen beter weten in, de gelederen gesloten. Lees hier de gehele bijdrage

Paul Hazen
Fractievoorzitter
Stadspartij  “het alternatief”
7 november 2018